Vyhodnotenie tradičných rybárskych pretekov 2019

V Y H O D N O T E N I E

                                                                      

Rybárske preteky  dospelých 

 

Miesto            :      VN  Revištské Podhradie

 

Dátum            :       5. 5. 2019

 

Počet súťažiacich :                              48

 

Bodovalo celkom :                              38

Počet ulovených kaprov:                   126

Počet privlastnených kaprov :                6

 

U m i e s t n e n i e

Por.              meno                                             organizácia                 ks            body

 

 

  1. Abrahám Patrik                             MO SRZ Žiar n. Hronom         20            888
  2. Michalec Jozef                               MO SRZ Žarnovica                 12            565
  3. Cabánek Dominik                          MO SRZ Žarnovica                 12            549
  4. Barcik Silvester                             MO SRZ Žiar n. Hronom         11            477
  5. Kliman Daniel                                MO SRZ Žarnovica                  7             286

 

H L A V N Á   C E N A:

           Abrahám Patrik                                MO SRZ Žiar n. Hronom                    63 cm

                                         

 

 

Hodnotenie:      HLAVNÁ  CENA - kapor s najväčšou dĺžkou ( pri rovnosti rozhoduje väčšia

                                                            hmotnosť ),

  1.    – 5. miesto         počet získaných bodov, boduje kapor nad 35 cm,

                                                           1 cm  =  1 bod.

                            Pri rovnosti bodov rozhoduje o celkovom poradí:

                            -  miera najväčšieho kapra,

                            -  počet ulovených kaprov.