Termíny predaja povolení na mesiac marec 2021

MO SRZ Žarnovica na základe Uznesenia vlády SR číslo 808 zo dňa 31.12.2020  a Usmernenia Rady SRZ z 1.1.2021 pristupuje k výdaju povolení na rok 2021 nasledovne:

  • Príjem dokladov sa uskutoční cez výdajné okienko v dole uvedených termínoch za prísnych hygienických opatrení a to dodržania odstupov , prekrytými dýchacími cestami a použitia dezinfekčných prostriedkov. Každý je povinný na vydanie  povolení doniesť členský preukaz, brigádnický preukaz ,záujemcovia o zľavu invalidný preukaz , študenti študentský preukaz alebo potvrdenie o návšteve školy. Úhrada sa bude realizovať v hotovosti a každému bude vystavený príjmový doklad. Členovia budú v termínoch pozývaní podľa abecedného poradia.
  • Povolenia budú  po spracovaní  vydané podľa dohody buď v stanovených termínoch  alebo doručené poštou za úplatu 2 euro.

Termíny prijímania dokladov na vystavenie povolení pre rok 2021 :

 

  • 19.3.2021 od 16 00 do 18 00 hodiny členovia majúci priezvisko začínajúce  A až N
  • 26.3.2021 od 16 00 do 18 00 hodiny členovia majúci priezvisko začínajúce  M až Z

Miesto výdajného okienka bude pri hlavnom vchode rybárskeho domu na ulici Partizánskej 59, Žarnovica. Žiadame členov aby dodržiavali potrebné rozostupy  aby sa v rozostupoch  nezdružovali prípadne ak vidia väčšie množstvo ľudí na výdajné miesto prišli neskôr.

Upozorňujeme, že každý člen si je povinný podľa stanov SRZ do 31.3.2021 uhradiť členské povinnosti. Po vypršaní danej lehoty, na každého kto si neuhradil  členské povinnosti sa hľadí ako na nečlena.

 

V Žarnovici 23.02.2021                                                                                      Výbor MO SRZ Žarnovica