Poplatky za rybolov na rok 2023 a termíny predaja

O Z N A M

Výbor MO SRZ v Žarnovici Vám oznamuje:

 

Poplatky za rybolov na rok 2023 sú nasledovné:

K – povolenka zväzová K= 50,-€ sa vydáva len k povolenke miestnej K= 46,-€.......................................................................96,-

K – povolenka zväzová pre mládež od 15 do 18 rokov a pre študentov K= 50,-€        sa vydáva len k povolenke miestnej(43€)...93,-

K – povolenka pre deti od 6 do 14 rokov zväzová K= 10,-€ spolu s miestnou K= 14,-€, spolu:.................................................24,-

K – povolenie miestne ...........................................................................................................................................................46,-

K – povolenie miestne pre člena inej organizácie....................................................................................................................100,-€

K – povolenka pre mládež od 15 do 18 rokov a pre študentov miestna ....................................................................................43,-

K – povolenka pre dôchodcov nad 63 rokov, ZŤP, RS a ženy miestna .......................................................................................43,-

K – povolenka pre deti od 6 do 14 rokov miestna ...................................................................................................................14,-

P – povolenka pstruhová k miestnej povolenke – dodatková ...................................................................................................33,-

P – povolenka pstruhová pre deti od 6 do 14 rokov – miestna .................................................................................................15,-

Iné poplatky:

 • Preregistrácia do MO SRZ Žarnovica...........................................................................................................50,-
 • Členské.........................................................................................................................................................38,-
 • Členské mládež od 15 do 18 rokov a študenti...........................................................................................17,-
 • Členské deti do 14 rokov..............................................................................................................................1,-
 • Zápisné pre nového člena (platí pre každého kto si nezaplatí členské do 31.3.)...............................................50,-
 • Zápisné pre nového člena deti od 6 do 14 rokov.........................................................................................3,-
 • Zápisné pre nového člena mládež od 15 do 18 rokov a študenti...............................................................15,-
 • Poplatok za dennú povolenku na miestne vody kaprové (pstruhové)......................................................20,-
 • Poplatok za dennú povolenku na miestne vody kaprové(pstruhové)pre nečlenov SRZ..........................40,-
 • Poplatok za týždennú povolenku na miestne vody kaprové(pstruhové)pre nečlenov SRZ....................150,-
 • Poplatok za neodpracované brigády..........................................................................................................50,-
 • Vydanie duplikátu členského preukazu (strata, znehodnotenie,...)...............................................................5,-
 • Tlačivá (rybolovný poriadok, prihláška, prestup, prerušenie členstva,...).............................................................1-
 • Dokumenty (Stanovy SRZ, Zákon o rybárstve a vykonávacia vyhláška,...)..................................................... 1,-

Dátumy predaja  povolení a ich podmienky pre rok 2023 budú nasledovné :

Rybársky dom Žarnovica, Partizánska č. 59 v dňoch:    streda  28.12.2022,  piatok  13.1.2023,

piatok 27.1.2023, piatok 17.2.2023, piatok 3.3.2023 a piatok 17.3.2023.

V čase od 17:00 hod. do 18:30 hod.

V Hliníku nad Hronom miesto podľa spresnenia:  nedeľa 15.1.2023 od  14:00 hod.  do 15:30 hod.

Upozornenie

 1. Pri vydávaní povolenia na rok 2023 si prineste: členský preukaz, brigádnický preukaz, občiansky  

    preukaz, preukaz ZŤP (žiadatelia o zľavu).

 1. Brigádnické preukazy budú kontrolované pri vydávaní povoleniek na rok 2023.
 2. Členský poplatok po 31.3.2023 sa vydáva podľa stanov SRZ ako novému členovi teda so

    zápisným 50,- €, členstvo po tomto termíne nie je nárokovateľné a je limitované celkovým  

    počtom 450 členov MO SRZ.

 1. 4. Študenti starší ako 18 rokov sa pri vydávaní povolenia preukážu študentským preukazom alebo

    potvrdením o návšteve školy.

 1. Brigádnická povinnosť – odpracovať 6 hod. platí pre všetkých dospelých členov MO SRZ.

 

 1. Od brigádnickej povinnosti sú oslobodení: - držitelia preukazu ZŤP,

                                                                            - ženy,

                                                                            - dôchodcovia nad 63 rokov.

 1. Brigádnická povinnosť pre mládež od 15 do 18 rokov je stanovená na 3 hod. ročne. Pri nesplnení

    brigádnickej povinnosti nebude vydané povolenie v nasledujúcom roku.

 1. Školenie nových členov: nedeľa 19.3.2023 o 8:30 hod. v Rybárskom dome.
 2. Školenie rybárskej stráže: nedeľa 2.4.2023 o 8:00 hod. v Rybárskom dome.
 3. Členská schôdza MO SRZ Žarnovica sa koná v nedeľu dňa 26. 3. 2023 v Kultúrnom dome Žarnovica

      so začiatkom o 8:00 hod.

 1. Rybárske preteky budú v nedeľu 7.5.2023 na vodnej nádrži Revištské Podhradie o 7:00 hod.
 2. Do 15.januára 2023 odovzdať prehľady o úlovkoch. Schránka umiestnená v predajni KLM,  Rybársky

      dom  MO SRZ - Partizánska 59/67 a v predajni u p. Petráškovej pri základnej škole.

 

Schválené vo výbore MO SRZ Žarnovica 4. 11. 2022.

 

 

 

 

 

   Jozef Petrášek                                                                                       Mgr. Ondrej Karnas

   Tajomník MO SRZ                                                                                                 Predseda MO SRZ Žarnovica